Concentratie

Een veel gehoorde klacht van leerkrachten is tegenwoordig, dat de kinderen steeds meer moeite hebben met zich goed te concentreren.
Gezien de toename van leerlingen met problemen en ook gezien het feit dat deze klacht zeer algemeen geuit wordt, moet die toch serieus genomen worden.

Biotine

Biotine

19,25
Biotine

Biotine

33,50